Uw publiek IP adres opzoeken

Soms hebben we uw publiek IP nodig, bijvoorbeeld om iets in de logs na te kijken of om het IP uit de firewall blocklist the halen. Om je IP te kennen, navigeer naar https://www.watismijnip.be/

Je krijgt nu dit te zien:
Je publiek IP adres wordt op de eerste lijn weergegeven. Kopieer dit en plak het in je e-mail naar ons.